[BREVES]

Kanaky: un referendo contra o colonialismo francés

O 4 de novembro terá lugar un referendo de autodeterminación en Kanaky, nome autóctono da colonia que Francia chama “Nova Caledonia”.

Este arquipélago, situado no Pacífico a 16.000 km da metrópole que o domina, figura na listaxe de territorios non autónomos pendentes de descolonización recoñecidos polo Comité de Descolonización da ONU.

A loita independentista dos kanakas, pobo orixinario do territorio, tomou forza a partir dos anos 60, sendo a década dos 80 a de maior conflitividade e confronto cos colonos e a as forzas de ocupación. Esta fase culminou en 1988 no Masacre de Ouvéa, onde 19 militantes foron executados tras un ataque contra a Xendarmería e unha toma de reféns que tiña como fin forzar unha negociación co poder colonial, como finalmente se acabaría producindo.

Así, o Acordo de Nouméa asinado en 1998 entre o goberno francés, forzas pro-coloniais e as forzas independentistas, concedeu un estatuto especial ao goberno autónomo das illas coa cesión de certas competencias e o recoñecemento do dereito de autodeterminación.

Porén, houbo numerosas dificultades na concreción dese dereito e polémicas previas á convocatoria do referendo, especialmente vivas en canto á elaboración do censo, as posibilidades de inscrición nel e nomeadamente á participación da poboación de orixe francesa. Ese conflito provocou msmo que algunhas forzas independentistas como o Parti Travailliste e o sindicato USTKE chamen a boicotar esta votación por entenderen que non ofrece garantías para a verdadeira expresión do pobo colonizado. Porén, a maioría do independentismo, organizado nos diferentes grupos adscritos ao FLNKS (Frente de Liberación Nacional Kanaka e Socialista) está a facer unha activa campaña polo Si, ao considerar que o referendo,a pesar dos seu problemas e carencias, é unha oportunidade histórica.

Até o momento as enquisas dan certa vantaxe ao Non, respaldado fundamentalmente pola poboación de orixe europeo (“caldoches”) que é maioría na provincia do Sul, a mais poboada e onde está a capital, Nouméa. Em calquera caso, as posibilidades están abertas, e, mesmo se gañase nesta ocasión a opción do manter o statu quo, están previstos dous novos referendos nos próximos anos (2020 e 2022) que permitirían ao povo kanaka seguir acumulando forzas para acabar co colonialismo francés e retomar a plena soberanía sobre o seu país.