Mar de Lumes nasceu hai 5 anos e ten presenza en diversas partes de Galiza a través dos seus diversos núcleos, mais é un proxecto que necesita continuar crecendo, xuntando máis persoas que teñan claros os principios da solidariedade e desexen activarse neste campo. Se queres participar, podes porte en contacto connosco através do correo electrónico mardelumes@gmail.com.