Pola soberanía dos pobos, non á Unión Europea

2019-03-27T17:33:59+01:00

#NoEU Un manifesto contra a Europa do capital e pola soberanía dos pobos Mar de Lumes - Comité